Asbesttag

Hvis du skal finde et asbesttag, så kan det være svært for det uøvede øje at se, og det er heller ikke noget man sådan lige umiddelbart kan se. Det kræver noget information om taget, for at vide hvor gammelt det er, og ud fra det kan man så regne sig frem til om der er asbestholdige tagplader. Er dit eternit produceret efter 1988 indeholder det ikke asbest.

Er det konstateret at dit tag kan indeholde asbest, så er det en klar anbefaling at hvis du skal udskifte dit tag, så få en fagmand til at gøre det for dig. Huse med asbestholdige tage bliver heldigvis i mindretal efterhånden som tiden går. Men der er stadigvæk hundredetusinde parcelhuse, der enten via deres asbesttag eller varmtvandsinstallationer, der med stor sandsynlighed har asbest.

Asbest er ikke sådan lige til at se, oftest vil det være blandet sammen med andre materialer for at give bedre mulighed for at det kan vikles rundt om varmerør som isolering.
Her ser man hvordan asbest kan være pakket ind i andre materialer.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Fjernelse af asbest tag – priser

Der er to måder du kan fjerne dit gamle asbesttag på. Du kan enten gøre det selv, hvilket ikke er tilrådeligt, eller du overlade arbejdet til en fagmand til at fjerne det. De har både udstyr og viden om hvordan man fjerner og bortskaffer det.

Når man nedtager asbestholdige tagplader, så skal man overholde alle gældende regler for området.
Nedtagning af asbestholdige tagplader.

Hvad koster det at få fjernet et asbest tag?

Du vil oftest møde priser der siger det koster 150-200 kr pr kvm at nedtage og bortskaffe et gammelt asbesttag. Du kan måske få det billigere hvis du samtidigt lader fagmanden lægge dit nye tag på. Hermed spares der nogle arbejdsgange, som derved sparer dig for nogle penge.

Priseksempel.

Hvis du har et 160 kvm tag der indeholder asbest, så vil det koste dig mellem 24.000 og 32.000 kr at få det nedtaget og bortskaffet. Alle tagplader der indeholder asbest skal pakkes ned og markeres som asbest.

Sådan får du den bedste pris på fjernelse af asbesttag

Når du skal fjerne asbesttag, kan det uden tvivl anbefales ikke at gøre det selv, men at få en fagmand til det. De har som tidligere skrevet det rigtige udstyr, samt viden om hvordan man bortskaffer det. Når taget er pillet ned, så det vigtigt at alt hvad der har ligget på taget såsom mos med videre, bliver pakket ned og markeret som farligt affald med teksten “Asbest”.

Du kan få et godt tilbud ved at kontakte 3byggetilbud, og her vil du kort skulle beskrive opgaven, hvorefter du vil blive kontaktet af en fagmand, som vil tilbyde at komme og besigtige opgaven, samt give dig et tilbud.

– Professionel nedtagning af asbestholdige tage

Har du været klog og gjort brug af en fagmand til at nedtage dit asbesttag, så vil du opleve hvor meget de gør ud af at beskytte sig selv og omgivelserne.

Når den formodet levetid på dit eternittag har fundet sin udløbsdato, så er det tid til at få lagt nye tagplader, evn nyt undertag på dit hus. Dette gøres bedst og med størt mulig chance for at overholde de skrappe forholdsregler, hvis du lader en fagmand gøre det.

TJek, om dit tag indeholder asbest

Er dit tag produceret på en dansk eternit fabrik, og er fra før 1984, så skal du regne med at dit tag med garanti vil indeholde asbest. Er det produceret mellem 1984 til 1988, så er der mulighed for at det kan indeholde asbest. Er det fra efter 1988, så indeholder dit gamle eternittag ikke asbest.

Asbestfyldte eternittage indeholder skadelige asbestfibre og forskellige mineraler, som ikke er til gavn for dit helbred. Det vil ikke være noget du vil kunne mærke med det samme, men som tiden går, vil du have mulighed for at få asbestose (stenlunger) som giver dig nedsat lungekapacitet.

Hvilke tage er asbestholdige tag?

Når man ser alle de forskellige tagtyper der findes i dag, så vil du se at der findes mange forskellige. Der findes teglstens tage, tagpaptage, eternittage og ståltage.

Det er dog kun i eternittage at der er brugt asbest, og så kommer det også an på hvornår tagpladerne er produceret. Er det før 1984, så vil der være asbest i taget. Er det produceret mellem 1984 og 1988, så kan der være mulighed for, og det er nok højst sandsynligt, at taget vil indeholde asbest. Efter 1988 så er der ikke brugt asbest i tagplader i Danmark.

Du vil oftest finde asbest i de gamle eternittage.
Oftest vil det være tage med bølgeeternit som indeholder asbest.
Hvad er asbest?

Asbest blev indført som byggemateriale i 60’erne fordi det havde en stor varmeisoleringsevne, samt at det kunne tåle meget høje temperaturer.
Derfor blev det også anvendt som brandsikring, da det ikke kan brænde, og kan tåle temperaturer op til 900 grader celcius.
Asbeststøv vil indeholde skadelige asbestfibre der ikke er sundt for hverken dig eller dit helbred på lang sigt.

Det kræver rigtig meget at behandle en nedtaget asbestholdig tagplade korrekt.
Arbejdet med nedtagning af asbestholdige tagplader kræver omhyggelig nedpakning, så asbestfibrene ikke kan sprede sig.
Hvordan ser asbest ud?

Du kan som sådan ikke se asbest, men det er nogle skadelige fibre der sætter sig indvendigt på dine lunger hvis du indeånder det. Asbeststøv indeholder nåleformede fibre, når der er asbestfibre i luften, så vil det ved indånding kunne give dig stenlunger med tiden. Asbest kan øger risikoen for kronisk lungesygdom.

Du kan nærmest ikke se asbest, da fibrene er meget små, men i større koncentrationer, vil du kunne opleve små asbestskyer.
Asbestfibrene er meget mindre end det her, men det vises som illustration.

Arbejdet med asbest.

Så når der arbejdes med asbest, så er det vigtigt at alle regler overholdes. Det være sig lige fra man starter nedtagning af pladerne til man har fejet det sidste mos op og pakket ned. Alle forholdsregler bør tages i forbindelse med nedtagning af dit asbesttag for at undgå der sker spredning af asbestholdigt støv.

Asbest blev indført for at give eternit en lang levetid. Asbesten blev også tilført som byggemateriale for at varmeisolere bedre, og fordi det ikke kan brænde.

Da asbest er god til at holde på varmen, så blev det meget brugt til at lave varmeisolation rundt omkring varmerør.
Asbest findes også i varmeisolering. Typsik vil det ligne stof der er viklet omkring varmerørene, men det vil oftest indeholde asbest, så lad en fagmand om at fjerne det.

Er asbest farligt?

At arbejde med asbest kan være farligt for dit helbred, da det kan udvikle det der kaldes asbestose, eller mere mundret stenlunger.

Det er en kronisk lungesygdom, som gør at du kan sværere ved at trække vejret, specielt når du skal gå op ad trapper eller presser di krop til at skal bruge mere luft.

Det kan dine lunger ikke give dig, da lungekapaciteten er formindsket på grund af de stenlunger du har fået af at arbejde med asbest.

Det er ikke noget du opdager med det samme, det er noget som kan tage 10 år eller mere førend du mærker det på din krop.

Hvordan kan jeg vedligeholde mit eternittag?

Skal dit eternittag snart udskiftes, eller kan du forlænge levetiden på dit eternit tag? Hvis du jævnligt vil tjekke oversiden af pladerne, samt med en blød børste eller en stiv kost, børste mosset af dine eternitplader, så giver det mulighed for at forlænge levetiden.

Du kan også rense dit asbesttag med en svag vandstråle.

Noget af det man skal være opmærksom på er at selv de allermindste forgreninger som i mange tilfælde vil kunne findes på alle asbesttage er asbesten med sine små fibre, kan komme ind allevegne.

Folk der bor i huse med asbestholdige eternitplader på deres gamle tag, skal forsøge at overholde den estimeret levetid, som et asbestholdigt tag har. Bliver tagpladerne porøse, vil det øge risikoen for at

Nyt ståltag ovenpå det eksisterende asbesttag kan være en god løsning

En anden mulighed kan være at lægge et nyt tag ovenpå det gamle asbesttag. Men det kan være lidt en udfordring at bevæge sig rundt på et gammelt tag hvor tagpladerne er porøse efter mange års levetid.

Men det kan godt lade sig gøre at lægge et nyt tag ovenpå de gamle eternittage. Det der er flest der bruger som nyt tag, vil enten være ståltag eller at lægge et tagpaptag ovenpå. Et ståltag vejer ikke så meget, men ønsker du at lave et tagpaptag, skal du i så fald sørge for at tagkonstruktionen forstærkes.

Må jeg fjerne asbestholdigt tag selv?

Ja det må du i og for sig gerne, men der er nogle regler du skal overholde, samt at det ikke er uden helbredsrisiko for dig selv at gøre det.

Hvis du ønsker at gå igang med at fjerne de gamle tagplader der indeholder asbest, så kig gerne på arbejdstilsynets vejledning, om hvordan man fjerner asbestholdige tagplader.

Brian Mattsson

Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med kunsten i at bygge. Nu er jeg så kommet dertil hvor jeg gerne vil dele ud af min erfaringer.
Jeg vil gennem mine artikler komme med de erfaringer jeg har samlet sammen, og hvad jeg har talt med andre fagmænd om, og hvad de har gjort sig af erfaringer.

Skriv en kommentar