Tagtjek

At få et uforpligtende tagtjek, kan være med til at forlænge dit tags levetid. Mange tilbyder ovenikøbet et gratis tagtjek, og du kan tilmed få professionel rådgivning omkring dit tag.

Ved at få et tagtjek, kan man hurtigt finde ud af om det kan klares med eventuelle forbedringer, eller om der skal sættes noget strør igang. Det kunne for eksempel være at få udskiftet taget, mens tid er.

Bliver taget først utæt, og der kommer regnvand ind til din tagkonstruktion, så kan det ende med at blive en ganske dyr historie for dig.

I denne artikel kan du læse om at få et gratis tagtjek, og hvad et tagtjek består af.

Hvad er et tagtjek?

Når du bestiller et tagtjek, så kommer der en håndværker ud og laver det man kalder et professionelt tagtjek. det kan være det er et gratis tagtjek, hvis du finder den rigtige håndværker der udbyder denne slags opgaver.

Et tagtjek består i alt sin enkelthed i at håndværkeren inspicerer dit tags tilstand, og for om der er eventuelle skader på taget, der kræver en udbedring. De laver en grundig gennemgang og når de har lavet et tagtjek, kan du være sikker på at du ikke har et utæt tag.

Der kan være mange penge sparet hvis man får foretaget et regelmæssigt tagtjek. Specielt efter en kraftig storm, kan det være en god ide at få tjekket dit tag.

Hvad kan du forvente af et gratis tagtjek?

At få foretaget et gratis tagtjek, giver dig en professionel vurdering af dit tags tilstand. Med et gratis tagtjek får du:

Tjek for utætheder

Tjek begyndende fugtskader

Revnede eller løse tagsten

Eventuelle skader på inddækninger.

Eventuelle skader på skorsten

Inspektion af undertaget

Inspektion af skotrenden.

Inspektion af tagrenderne.

Om det kan være en reparation eller en hel udskiftning af hele taget.

Eller om du kan nøjes med en rensning og maling af taget.

Du kan også få den sagkyndige til at se efter hvor tagflader mødes, hvis du for eksempel har to tagflader der støder sammen. Du vil også kunne bede håndværkeren om at se på dine indvendige vægge efter eventuelle fugtskader.

Så kan det betale sig at få et gratis professionelt tagtjek. Ja det må man sige det kan. Der er ingen skade til at få dit tag vurderet, så du eventuelt kan få udbedret de skader der er opstået.

Hvordan finder du et gratis tagtjek?

En nem måde at finde et gratis tagtjek på, er ved at gøre brug af 3byggetilbud. Her vil du skulle beskrive hvad det er du ønsker at få lavet. I dette tilfælde et tagtjek.

Herefter vil du blive kontaktet af op til 3 håndværkere som vil tilbyde dig at komme og lave et tagtjek. Er tagtjekket gratis, så er det jo en fordel for dig. Koster det penge, kan du jo finde en anden håndværker, som tilbyder det gratis.

Det er altid en god ide at få lavet et tagtjek regelmæssigt. Det er med til at forlænge dit tags levetid, og sikre dig mod ufrivillig vandgennemtrængning.

En professionel vurdering fra en dygtig håndværker er godt håndværk, og kan spare dig for mange penge.

Hvilken stand er dit tag mon i?

Man kan hurtigt blive overrasket over hvilken stand dit tag befinder sig i. Er det et forholdsvis nyt tag, vil man stadigvæk kunne opgave at der kan være tagsten som er flækkede, eller tagplader der har slået revner.

Flækkede tagsten og revnede tagplader kan medføre utætheder, og det kan give råd i din tagkonstruktion, hvilket betyder at hele taget, hviler af på en dårlig konstruktion.

Med en gratis vurdering af dit tag, kan det hjælpe dig til at undgå store konsekvenser for dit tag i længden.

Tagtype til tagtjek

Om det er eternittag, tagstenstag, tagpaptag, ståltag eller for den sags skyld et stråtag, så sker der ikke noget ved at få en helt uforpligtende vurdering af hele dit tag.

Når håndværkeren har gennemgået dit tag, så vil du modtage en vurdering om der er utætheder eller revner som kan forsage vandskader.

Er der konstateret skader på taget, vil du også få et uforpligtende tilbud med konkurrencedygtige priser for hvad det vil koste at enten få lavet en renovering, eller udskiftning af hele dit tag.

Vand under taget er aldrig en god ide, så få lavet et tagtjek på dit tag, så du selv kan sove bedre som natten.
Flækkede eller revnede tagsten, kan medføre at vandet kan komme ind under taget.
Kan man få fradrag for nyt tag gennem håndværkerfradraget?

Ja det kan man stadigvæk her i 2022. Dog som det ser ud lige nu kun til 1 april 2022. Herefter bortfalder håndværkerfradraget.
Men mon dog ikke det bliver forlænget, da dele af håndværkerfradraget omhandler omstillingen til renere miljø.

Dækker forsikringen skader på taget?

Der kan være forbehold i din forsikring ang dit tag, hvis taget i tilstandsrapporten er noteret for at skulle undersøges nærmere.

Men det er altid en god ide at få tjekket op hos forsikringen, hvad det er de dækker i tilfælde af skader på dit tag. Det kan være en skorsten der blæser ned og ødelægger taget. Dækker forsikringen så?

Forsikringen dækker ud fra hvilken stand dit tag har den dag du tegner forsikringen. Er det et nyt tag, så er de ikke så krakilske som hvis det er et ældre hus med et gammelt tag på.

De store skader på et tag, koster jo forsikringen mange penge, så derfor er de meget opmærksomme på hvordan dit tag ser ud den dag forsikringen bliver tegnet.

Inddækning

Når du får udført et tagtjek, så får du også en vurdering af dit tag og de inddækninger der kan være i forbindelse med ovenlysvinduer eller en skorsten.

Her vil du blive oplyst om hvis der er skader på dine inddækninger, og om det kan klares med en reparation, eller om skaderne er for store, så det kræver en udskiftning af hele inddækningen.

Er din inddækning i god stand, så vil det også fremgå af dit gratis tagtjek.

Få jævnligt tjekket dine inddækninger for om de stadigvæk er tætte og ikke at der sidder for meget mos.
Inddækninger rundt om ovenlysvinduer eller en skorsten, skal være intakt, ellers kan der trænge vand her også.

Træværk – en vigtig del af taget

Træværk er en væsentligt del af taget. I dag er der dog flere og flere der går over til at bruge de vedligeholdsfri muligheder der findes på markedet.

Men er du stadig tilhænger af at bruge træ som underudhæng eller vindskeder, så kræver det at træet får noget maling.

Får træet ikke noget beskyttende, så vil der kunne opstå vandskader i træet, og du vil inden længe skulle skift det, fordi der er kommet råd i træet.

Fugt og alger

Når fugt trænger ind i træet, vil du nogen gange kunne se det som en form for alger på træet.

Er vi først kommet dertil hvor der er kommet fugt i det udvendige træ, så kan man ikke undgå at der skal laves en renovering. Og gerne hurtigst muligt.

Skaderne betyder ikke så meget for selve taget, men udseendet vil tydeligt bære præg af misvedligeholdelse.

Hvorfor skal man få et tagtjek?

Man kan bruge et tagtjek til mange ting. Har du for eksempel et eternittag, så kan du måske være i tvivl om der er asbest i tagpladerne. Dette kan du finde ud af ved at få et af de gratis tagtjek, som de mange håndværkere udbyder.

Det er også altid en god ide at holde styr på sit tag. Kommer der for eksempel revner i nogle tagsten som du ikke opdager, så vil dette blive synliggjort ved et gratis tagtjek. Du vil også blive gjort opmærksom på om der er andre utætheder både på taget, men også på dine tagrender. Utætheder i taget, kan medføre vandgennemtrægning, og får du først vand ind på taget, så kan det blive en meget dyr reparation der skal til, hvis ikke det ender med en total udskiftning af taget.

Du vil også få at vide hvis fagmanden mener der er for mange alger på dit tag.

Alle de disse ovenstående ting er med til at forlænge dit tags levetid, og få stoppet eventuelle vandskader der måtte opstå.

Hvornår skal du få et tagtjek?

Hvis du selv opdager nogle utætheder i taget, så kan du lige så godt få gennemgået hele taget med et gratis tagtjek. Når fagmanden har været der, så vil få at vide hvilke fejl der er, og hvilke der kræver din opmærksom hed med det samme.

At få fugt indenfor på taget, kan give nogle meget uheldige vandskader, og det kan medfører et nyt tag, eller en større tagrenovering.

Som hovedregel siger man at kommer man over 20 års levetid på sit tag, så er det en god ide at få gennemgået dit tag hvert 2-3 år.

Tagrenovation kan forlænge og forskønne huset

Trænger dit tag til en en tagrenovering, så kan det være en god ide at se på hvilket tag der vil passe til huset. En tagrenovering kan være dele, eller hele taget der skal udskiftes. End er for mange utætheder i det gamle tag, så kan det sikkert godt betale sig at få udskiftet taget, men det vil et af de gratis tagtjek kunne fortælle dig mere om.

Kan være en god investering

En tagrenovering af huset, kan være en god investering på lang sigt. Den dag huset skal sælges er en de ting man først kigger på i tilstandsrapporten, nemlig hvordan tagets tilstand er.

Et gammelt tag kan også skræmme mange eventuelle købere væk, fordi det er en stor økonomisk udskrivning. Samt at mange kan have svært ved at visualisere huset med et nyt tag.

Står du med salgstanker af dit hus, så kan det være en god ide at overveje om du skulle skifte taget inden.
En evt køber til et hus kan blive skræmt væk af et gammelt tag.

Tagrender

Er du igang med en tagrenovering, så få lige kigget dine tagrender igennem også. Er der utætheder i tagrenderne, så kan det medføre at du får fugt i dit fundament, og det er aldrig en god ting. Næste skridt efter vand i fundamentet, kan også blive en af de helt dyre historier. Det vil være meget billigere for dig at få lavet et gratis tagtjek. Og ud fra den bedømmelse få udbedret de fejl og mangler. Det kan spare dig mange penge.

Det mest normale ved en tagrenovering er nu også at man får udskiftet sine tagrender samtidigt.

At få vandet væk fra tagrenderne er vigtigt, så ikke der kan opstå frostsprænginger når vinteren kommer.
Rens dine tagrender jævnligt så vandet kan komme væk

Sådan kan du selv tjekke taget

Du kan også selv tjekke dit tag, men det kan være meget omfattende. Og du skal selv have adgang til en fugtmåler.

Dog er der nogle ting du selv kan unden at bruge alt for meget værktøj. Kig på overfladen af dit tag, og se om du kan se nogle revner. Er der det kan det medfører at vandet kan trænge igennem.

Så efter om dine inddækninger ved skorstene og ovenlysvinduer er intakte. Ellers vil der også her, være mulighed for at vandet kan komme ind og ødelægge noget.

Opdager du fugtskader på din tagkonstruktion, så er det på tide at få gjort noget ved det.

få fjernet eventuelt mos på taget, så vandet bedre kan løbe af taget, når det regner. Det samme gælder mos i dine tagrender. Fjern det, så vandet bedre kan komme hen til nedløbet. Vand der står i tagrenderne, kan danne frostskader når vinteren kommer.

Vær opmærksom på om der er enkelte tegl, som kan være knækkede eller har revner. Det er vigtig t at få udskiftet dem hurtigst muligt så.

Brian Mattsson

Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med kunsten i at bygge. Nu er jeg så kommet dertil hvor jeg gerne vil dele ud af min erfaringer.
Jeg vil gennem mine artikler komme med de erfaringer jeg har samlet sammen, og hvad jeg har talt med andre fagmænd om, og hvad de har gjort sig af erfaringer.

Skriv en kommentar