Stråtag

At se på et stråtækt hus er noget som de fleste holder af. Det vækker minder til barndommen og er bare rigtig idyllisk at se på. Et hus med stråtag holder i mange år, og selv om det kan se lidt slidt og træt ud sidst i dens lange levetid, så er der stadigvæk noget charme over det.

I denne artikel kommer vi ind på hvad man skal være opmærksom på med et stråtækt tag, hvad det betyder for din forsikring, samt hvordan du får et godt tilbud på et nyt stråtag til dit hus.

Du kan læse om følgende i denne artikel:

Hvor lang tid holder et stråtag?

Levetiden på et stråtag indeholder flere faktorer. En af de væsentligste faktorer er vind og vejr. Det kommer også an på om det er nordvendt eller sydvendt. Du kan nemt opleve at der er forskel på de to siders levetid.

Man siger som tommelfingerregel at et nordvendt tag har en levetid på mellem 40-60 år, mens et sydvendt tag har en væsentligt mindre levetid på mellem 20 til 40 år.

Når man skal anslå hvor lang tid taget har ligget på huset, så måler man tagets tykkelse.

Man skal ikke vente for længe inden man får gjort noget ved sit stråtag. Er der først kommet huld, så bliver det hurtigt større.
Her der ikke mange års levetid tilbage

Hvad koster et stråtag?

At give en præcis pris på at få lavet et stråtag, kan være lidt svært, da det afhænger er flere faktorer.

Nogle af faktorerne der spiller ind på at få lavet en pris på et stråtag kan være:

Størrelsen på dit tag

Antal vinduer/kviste der skal laves

Tagkonstruktionen

Hvor meget af det brandisolerende materiale der skal fornys.

Antal skotrender (indadgående hjørner)

En pris kan ofte være en vejledende pris du får oplyst indtil din tækkemand, har set på projektet. Så en god måde at få den rigtige pris er ved at indhente flere tilbud.

Hvordan får du et godt tilbud på et stråtag?

Hvis du står og skal have udskiftet dit stråtag, så er det altid en god ide at indhente flere tilbud da det ikke altid er det første og det bedste, der i virkeligheden egentligt er det bedste tilbud.
Indeholder tilbudet alle elementerne i processen? Det er et rigtig vigtigt punkt når man skal vurdere et tilbud. For hvis ikke hele processen i at få udskiftet sit tag er med i tilbudet, så kan man nok roligt forvente en efterregning.

3byggetilbud

En god måde at få tilbud fra en dygtig tækkemand, er at gøre det gennem 3byggetilbud. Du kan klikke på billedet herunder, og det eneste du skal gøre er at kort beskrive hvad det er for et projekt du gerne vil have lavet.

Herefter bliver du kontaktet af op til 3 håndværkere der gerne vil komme og give dig et tilbud på hvad det vil koste dig at få et nyt stråtag.

Det er meget nemt, helt gratis og tilbudene er helt uforpligtede. Så hvorfor gøre det der kan være svært til en uoverkommelig opgave, når du kan gøre det rigtig nemt for dig selv.

Forsikring af stråtag

Mange huse med stråtag oplever en højere forsikringspræmie, fordi der selvfølgelig er forbundet en større brandfare med et stråtag fremfor et tag af for eksempel tagsten eller tagpaptag. Brandfaren er jo noget du skal leve med så længe du bor i huset, så der er også boligkøbere der bevidst fravælger et stråtag, og i stedet for vælger et hus med tegl.

Et hus med stråtag er der også flere forsikringsselskaber der siger nej tak til at forsikre, da risikoen for at de mister penge ved en forsikringssag er for stor.

Så inden du evt vælger at få lagt et nyt stråtag på dit hus, så undersøg lige omkring forsikring af det.

Mange faktorer når man skal have nyt stråtag

Hvis ikke du i forvejen har stråtag på dit hus, så er der flere ting man skal tage stilling til inden man får sat projektet igang.

Nogle af de mest gængse ting man skal vide kunne være:

Den korrekte hældning på taget.

Hvor skal regnvandet ledes hen

Brandfaren

Brandisolerende materiale

Er det en eller to bygninger, og kan taget bygges sammen

Et evt gammelt tag, hvor skal det bortskaffes henne

Hvor mange nordvendte sider er der på huset. I forhold til levetid på taget

Din tagkonstruktion.

Der findes sikkert flere som kunne være anvendelige og der er også en række etiske retningslinjer som skal overholdes, men de kan variere meget fra lokalområde til lokalområde. Så hvis du ønsker at finde etiske retningslinjer for dit område, så kontakt din kommune.

Når du skal indhente tilbud er det vigtigt at du fortæller hvor mange kviste du har, eller ønsker at få lavet.
Et stråtag med kviste

Vedligeholdelse af et stråtag.

Noget af det der er vigtigt for et stråtag er at det får ordentlig luftcirkulation. Da taget altid vil være vådt under de første lag strå, så er det vigtigt at der kan komme luftgennemstrømning igennem taget. Stråtaget er bundet fast på nogle jernstænger der går på tværs af taget. På disse stænger bindes stråene (også kaldet tagrør) fast med ståltråd. Ruster denne ståltråd for hurtigt, så kræver det hurtigt noget renovering af taget, da stråene ellers flyver af taget.

Ud over det, skal man jævnligt, og gerne mindst 1 gang om året efterse taget. På denne måde kan man forlænge tagets levetid. Det er også en god en ide at se på vindskeder, og underudhængsbrædder, som gerne skal vedligeholdes med maling, evt afvaskning.

Gamle huse med stråtag

Hvis du ønsker stråtag på dit hus, så er det noget den danske natur vil sætte pris på. Stråtaget er jo et helt igennem naturprodukt, så der er ikke så meget affald der ikke kan genanvendes.

Normalt ser man kun gamle huse med et stråtag, da det er noget som stammer fra meget gammel tid. I 1800-tallet blev det forbudt at lave huse med stråtag inde i byerne, grundet den store brandfare de udgjorde.

Derfor blev brugen af stråtækte huse en nedadgående kurve, og man frygtede faktisk omkring 1950’erne at håndværket skulle uddø helt. I dag er det dog blevet mere og mere brugt, da stråtag, også har en god indvirken på naturen.

Når sivene (senere tagrør) vokser, binder de store mængder af CO2. Så mens de vokser er de en stor del af at bringe den meget kuldioxid vi udleder, ned.

Man ser flere og flere steder hvor stråtaget vinder indpas igen, efter mange år hvor håndværket var tæt på at uddø.
Stråtag på gamle huse udstråler rigtig meget idyl og hygge
Er stråtage forbudt?

Nej det er ikke forbudt at have et stråtag, eller få stråtag på huset. Men der er nogle krav til hvor og hvordan man må benytte sådan et stråtag henne. Der kan være krav til tagmateriale (rygningen, rørene og lægter)
Bliv klogere på de mange ting og de mange detaljer ved at søge oplysninger hos den kommune, hvor du agter at gøre brug at stråtag.

Brandfare ved at stråtag

Som tidligere skrevet, så er der forbundet en større brandfare når taget er lavet af strå. Stråtaget i sig selv er jo et brandbart materiale, og derfor sætter det større krav til brug af brandisolerende materialer. Når du anvender tegl, så er der ikke de samme krav til sådanne materialer, da overfladen på taget, ikke kan brande.

Specielt nytårsaften kan der opstå mange brande grundet afskydningen af fyrværkeri. En vildfaren raket, kan nemt antænde sådan et tag.

Levetid på stråtækte huse.

Der er stor forskel på levetiden af stråtaget på huset alt efter hvilken side der vender hvilken vej. Men siger at en nordvendt side har ca 40-60 år og en sydvendt side har en levetid på 20-40 år.

Hvis man ser på levetiden, så lever stråtaget måske ikke lige så lang tid som et tag med tegl på. Men hvis man udmåler det i CO” udslip kontra nedbringelse af CO2, så vinder stråtaget klart, fordi det både hjælper med at holde CO2 nede mens det vokser, og selve forrådningsprocessen af et stråtag, er jo også en del af naturen, så heller ikke her skabes der unødvendig brug af CO2.

Levetiden på stråtaget afhænger i den grad også af stråenes kvalitet der ligger på tagfladen. Mange tækkemænd har tidligere fået bragt tagrør hjem fra blandt andet Polen, da de havde en større kvalitet end det man kunne få herhjemme.

Undertaget på et stråtag kan også bestå af dit gamle tagstenstag. Men vær opmærksom på om tagkonstruktionen kan bære det hele.
En tækkemand på arbejde. Bemærk tagsten som undertag

Stråtag passer perfekt til bindingsværkshuse.

Når man tænker stråtækte huse, så kan man vel ikke undgå at smide tankerne tilbage på mange Morten Korch film, der udspillede sig i den danske provins og den danske natur.

I den tid var husene på landet oftest med bindingsværk, og det dertil hørende stråtag på alle bygninger. Dengang havde tækkemanden ikke mange forskellige metoder til at få lavet sit arbejde, men i dag er der indtil flere hjælpemidler, der gør det lidt nemmere for tækkemanden at udføre sit arbejde.

Tagmateriale og de ting der skal bruges til at lave sådan et tag, kan jo idag løftes op ved hjælp af en kran. Dengang foregik det hele med håndkraft.

Når dit tag i dag består af tagrør, og rygningen er lavet af halm, så vender minderne ofte tilbage til de gamle tider.

Skal der være undertag under et stråtag?

Får man en tækkemand til at lave sit stråtag vil han naturligt lægge undertag bestående af en ikke-brandbar diffusionsåben fiberdug. Den er meget populær og brugbar til dette formål. Spørger du en tækkemand, så vil han klart anbefale dig at gøre brug af det korrekte undertag. På denne måde vil det eventuelle regnvand der har fundet vej gennem rørene, kunne ledes væk fra tagkonstruktionen.

Han vil også påpege den eventuelle garanti gennem byg garanti ordningen, der ikke vil blive udløst, hvis ikke dit stråtag er lavet korrekt.

Arbejdsudstyret til en tækkemand ligner ikke det som mange andre håndværkere bruger. Stilladser med mere, kan ikke anvendes, og derfor skal der tænkes alternative løsninger.
En tækkemand der bruger den slags stillads som kan bruges til tækkearbejde.

Hvordan montere jeg tagrender på et stråtag?

Ja det kan man i principppet godt. En løsning for at få vandet ned i tagrenden, kunne være at man opsatte en række tegl nederst på taget, da vandet så kan ledes direkte ned i tagrenden. Stråtaget vil ikke selv kunne lede vandet ned i tagrenden, da det ikke kun er fra det øverste lag af rørene at vandet kommer.

Så hvis du ønsker tagrender på dit tag, så er du nok nødt til at finde nogle løsningsmuligheder, der gør at vandet rent faktisk ender i tagrenden, og ikke bare drypper ned alle steder fra.

Kan et stråtag bruges på hvilken som helst taghældning?

Nej det kan man ikke. Et stråtag skal have en hældning på minimum 45 gr. Dog kan kviste have en lavere hældning.

Den korrekt hældning på taget sikre at regnvandet nemt kan løbe ned ad taget, og ikke blive liggende, så det danne mulighed for alger og svamp. Dette er ikke noget et stråtag har godt af. Så for at tagets levetid skal opnå de anslåede levetider, så er det vigtigt at man selv bruger lidt tid på at efterse taget jævnligt. Har du flere bygninger med stråtag, så husk at efterse dem alle.

Tagrør på et nyt tag, ser flot ud, men det kræver også lidt mere vedligeholdelse end et tag med tegl.

Hvor kommer et stråtag fra?

Et stråtag kommer fra siv der vokser i moser og søer. Der er gjort meget forsking i at få lavet gode miljøer i Danmark, så man selv kan producere sine tagrør. Det gør det langt billigere og meget mere miljøvenligt, hvis vi i Danmark kunne være selvforsynende med tagrør til at lave stråtag med.

En tækkemand der bruger rør fra egen avl vil uden tvivl kunne få flere kunder, da mange er begyndt at gå op i at det både er miljøvenligt materiale, samt at man kan støtte de danske virksomheder der holder produktionen i vores eget land.

Brian Mattsson

Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med kunsten i at bygge. Nu er jeg så kommet dertil hvor jeg gerne vil dele ud af min erfaringer.
Jeg vil gennem mine artikler komme med de erfaringer jeg har samlet sammen, og hvad jeg har talt med andre fagmænd om, og hvad de har gjort sig af erfaringer.

Skriv en kommentar